ew Page 2 KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOS VIRTUALI MOKYMOSI APLINKA

Gerb. Dėstytojai ir studentai,

Su Jums suteiktu prisijungimo vardu galite prisijungti prie virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle teikiamų studijų dalykų.
Studijų dalykai suskirstyti į kategorijas pagal studijų programas.

Prieiga suteikiama:
dėstytojams - tik prie jūsų dėstomų dalykų arba kursų skirtų viešai prieigai,
studentams - tik prie jūsų studijuojamų dalykų arba kursų skirtų viešai prieigai.

Remiantis Kauno technikos kolegijos direktoriaus 2013-11-13 įsakymo Nr. V1-150 (2014-11-17 redakcija įsakymo Nr. V1-175) V skyriaus, 21, 22 punktu, atestuotų dalykų (modulių) autorius yra dėstytojas, o visos teisės priklauso Kauno technikos kolegijai.

Po atestacijos dalykų (modulių) atsarginės kopijos saugomos saugykloje IT skyriuje.

kilus klausimams, rašykite el. paštu: moodle@stud.ktk.lt

Praleisti kursai

Kursai

Sutraukti viską
Išplėsti viską