H530B015 Užsienio kalba statybos inžinerijos studentams (vokiečių kalba 2)
(H530B015_2)

H530B015    Užsienio kalbos statybos inžinerijos (vokiečių kalbos 2) dalykas

Užsienio kalbos dalyko (modulio) tikslas yra įtvirtinti gebėjimą vartoti inžinerinę žodinę ir rašytinę užsienio kalbą, suteikiant užsienio kalbos žinių inžinerinės profesijos tikslams pasiekti, platesnei erudicijai ugdyti, vertinti, interpretuoti informaciją ir duomenis, juos užrašant ir dokumentuojant užsienio kalba.