H570B011 Užsienio kalba statybos inžinerijos studentams (anglų kalba 1)
(H570B011_2)

H530B011 Užsienio kalbo statybos inžinerijos studentams (anglų kalba 1)

Mokymo/si priemonė Anglų kalba techninės – inžinierinės krypties studentams skirta KTK dieninio ir neakivaizdinio skyriaus studentams. Šis mokymo/si rinkinys pritaikytas naujam moduliniam mokymui, skatina aktyvų, savarakišką studentų darbą. Atsižvelgiant į naujoves medžiaga gali būti keičiama ir papildoma.