H570B014 Užsienio kalba statybos inžinerijos studentams (anglų kalba 2)
(H570B014_2)

TH570B014  Užsienio kalba statybos inžinerijos studentams (anglų kalba 2)

Mokymo/si priemonė Anglų kalba techninės – inžinierinės krypties studentams skirta KTK dieninio ir neakivaizdinio skyriaus studentams. Šis mokymo/si rinkinys pritaikytas naujam moduliniam mokymui, skatina aktyvų, savarakišką studentų darbą. Atsižvelgiant į naujoves medžiaga gali būti keičiama ir papildoma.