H570B001 Užsienio kalba 1 (anglų k.), ATE gr. studentams
(H570B001_1)

H570B001 Užsienio kalba 1 (anglų k.), ATE gr. studentams

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.