H570B002 Užsienio kalba 2 (anglų k.), ATE gr. studentams
(H570B002_1)

H570B002 Užsienio kalba 2 (anglų k.), ATE gr. studentams

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.