H570B001 Užsienio kalba 1 (anglų k.), AE gr. studentams
(H570B001_2)

H570B001 Užsienio kalba 1 (anglų k.), AE gr. studentams

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.