T190B019 Elektrotechnika ir elektronika 2
(T190B019)

T190B019 Elektrotechnika ir elektronika 2

Studijuojant elektrotechnikos ir elektronikos 2 modulį (dalyką) suteikiamos žinios apie elektroninius įtaisus, jų ženklinimą ir klasifikavimą. Supažindinama su elektroninių įtaisų struktūra, veikimu, funkcijomis. Mokoma apskaičiuoti, įvertinti ir ištirti tipinių elektroninių įtaisų parametrus, savybes, naudotis žinynais. Mokoma taikyti elektroninius įtaisus įvairiuose elektros ir elektronikos įrenginiuose, pateikti elektroninių įtaisų analizės ir tyrimo rezultatus.