T190B018 Elektrotechnika ir elektronika 1
(T190B018)

T190B018 Elektrotechnika ir elektronika 1

Studijuojant elektrotechnikos ir elektronikos 1 modulį (dalyką) suteikiamos žinios apie elektros grandines, komponentus, elementus, jų ženklinimą ir klasifikavimą. Supažindinama su elektros grandinių veikimo dėsniais. Mokoma apskaičiuoti elektros grandinių elementų ir komponentų parametrus. Mokoma taikyti ir naudoti elektros grandines ir jų jungimo būdus, elektrinius prietaisus ir įtaisus.