T000B002 Geodezinių matavimų praktika
(T000B002)

T000B002 Geodezinių matavimų praktika

Atliekant geodezijos matavimų praktikos darbus, įsisavinami ir įtvirtinami įgūdžiai, numatyti geodezijos programoje: gebėti naudotis informacijos šaltiniais, atlikti inžinierinius darbus, dirbti komandoje, analizuoti matavimo rezultatus, spręsti taikomuosius geodezinius uždavinius.