H570B002 Užsienio kalba 2 (anglų k.), AE gr. studentams
(H570B002_2)

H570B002 Užsienio kalba 2 (anglų k.), AE gr. studentams

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.