H570B002 Užsienio kalba 2 (anglų k.), MAI gr. studentams
(H570B002_3)

H570B002 Užsienio kalba 2 (anglų k.), MAI gr. studentams

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.