H530B005 Užsienio kalba (Vokiečių kalba)
(H530B005)

H530B005 Užsienio kalba (Vokiečių kalba)

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.