B700B008 Ergonomika (Muleravičienė)
(B700B008 Ergonomika )

Ergonomika (angl. ergonomics, vok. Ergonomie, pranc. ergonomie) – taikomasis mokslas, tiriantis dirbančiojo psichofiziologines galimybes, ribas ir elgesį darbo metu; sukauptą informaciją taiko objektams, procesams, darbo aplinkai projektuoti.