T500B059 Aplinkos ir žmonių sauga
(T500B059)

T500B059     Aplinkos ir žmonių saugos kursas skirtas statybos ir kelių tiesimo inžinerijos studentams

Neuniversitetinių studijų „Aplinkos ir žmogaus sauga― dalyko esmėsuteikti žinių apie žmonių saugos darbe sampratą, reikšmę, užavinius, darbų saugos ir sveikatos bei gamtosaugos valdymą, teisinį reglamentavimą, žogaus įtaką aplinkai, atmosferos bei vandenų taršą Išmokoma suprasti profesinės rizikos, ergonomikos, darbo higienos, apsaugos nuo elektros, gaisrinės saugos principus. Ugdomi praktiniai gebėjimai darbų saugos organizavimo įmonėe įgūžai.