S274B006 Taikomųjų tyrimų metodologija
(S274B006)

Neuniversitetinių studijų baigiamojo projekto esmė – atskleisti diplomantų gebėjimus savarankiškai ir išsamiai nagrinėti pasirinktą problemą analizuojant bei lyginant teorinius modelius, parenkant optimalius teorinius sprendimus ir jų pagrindu parengiant inžinerinį projektą. Rengiant baigiamąjį projektą ir sprendžiant suformuluotą problemą bei ieškant tinkamų jos sprendinių, būtina pademonstruoti ir išryškinti studijų metu įgytas profesines kompetencijas. Diplomantui, rengiančiam baigiamąjį projektą, būtina išryšinti įgytas teorines žinias, pademonstruoti pažintinius, praktinius bei perkeliamuosius gebėjimus bei visa tai apjungti į vieną visumą.

Dalyko studijų rinkinio paskaitų konspekte nagrinėjamos temos ir mokymosi eigoje atliekamos praktinės ir individualios savarankiškos užduotys įgalina: suteikti metodologinius mokslinio-techninio pažinimo pagrindus, kurių pagalba formuojami pažintiniai gebėjimai analizuoti naujas iškylančias technologines problemas ir planuoti jų sprendimo strategijas; ugdyti praktinius gebėjimus, leidžiančius įvertinti inžinerinius sprendimus, pasirenkant konkrečiai situacijai būdingus aspektus ir sudarančius prielaidas stebėti, nustatyti bei sistemiškai dokumentuoti technologinius pokyčius kiekybine ir kokybine prasme; įtvirtinti perkeliamuosius gebėjimus naudotis norminiais aktais bei atlikti kokybinę ir kiekybinę analizę.