P190B006 Mechanika (nuolatinių studijų studentams)
(P190B006)

P190B006 Mechanika

Suteikti fundamentalias žinias apie mechaninių sistemų statines, kinematines, dinamimes savybes; medžiagų atsparumą mechaniniams poveikiams; mašinų elementus ir mechanizmus, konstrukcijos elementų jungčių tipus ir mechaninių perdavų rūšis; mašinų elementų sandarą, klasifikavimo principus, funkciškumo kriterijus. Išdėstyti tipinių detalių ir mašinų elementų skaičiavimo metodus ir prielaidas. Suformuoti praktinius ir perkeliamuosius gebėjimus, kurių pagrindu studentai gebės sudaryti ir išspręsti statikos pusiausvyros lygtis, spręsti kinematikos ir dinamikos, medžiagų atsparumo uždavinius.