P001B001 Matematika 1
(P001B001_3)

P001B001 Matematika 1

Matematikos dalyko (modulio) kursas suteikia ir pagilina studentų matematikos žinias, apimančias tiesinę algebrą, vektorius ir skaitinę analizę, diferencialinius ir integralinius skaičiavimus; padeda įgyti įgūdžius, reikalingus spręsti tiesinių lygčių sistemas, atlikti veiksmus su vektoriais, skaičiuoti funkcijos ribą, išvestinę, integralus; plėtoja gebėjimus, reikalingus sudarant matematinius modelius, tiriant funkcijas ir analizuojant jų grafikus, taikant integralą geometrinuose, fizikiniuose, mechanikos uždaviniuose.