H530B001, H530B002 Užsienio kalba 1 (vokiečių k.)
(H530B001.H530B002)

H530B001, H530B002 Užsienio kalba (vokiečių k.)

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galima naudoti modulio aprašo informaciją.