H570B004 Užsienio kalba (Anglų kalba)
(H570B004)

H570B004 Užsienio kalba (Anglų kalba)

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.