T230B105 Kelių projektavimas 1
(T230B105)

T230B105 Kelių projektavimas 1

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.