T230B106 Kelių projektavimas 2
(T230B106)

T230B106 Kelių projektavimas 2

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.