T002B001 Pažintinė praktika
(T002B001)

T002B001 Pažintinė praktika

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.