T170B006 Elektroninių sistemų komunikacijos
(T170B006)

T170B006 Elektroninių sistemų komunikacijos

Suteikti žinių apie komunikacijų būdus automatizuotose sistemose nagrinėjant tipinės skaitmenines komunikacines sistemas ir jų pagrindinius protokolus.

Communications of Electronic Systems

To provide knowledge about the ways of communication in automated systems in the context of a typical digital communication systems and basic protocols.