S190B002 Rinkodara
(S190B002)

S190B002 Rinkodara

Rinkodaros dalyko tikslas - įsisavinti šiandieninės rinkodaros žinias, gebant kūrybiškai jas pritaikyti sprendžiant rinkodaros problemas verslo įmonėje, ir formuoti į rinką orientuotą mąstymą.