T000B009 Elektros dydžių matavimo praktika
(T000B009 Elektros dydžių matavimo praktika)

Suteikti žinias apie pagrindinių elektrinių dydžių matavimo vienetus, šių dydžių matavimo įrangą, jos parinkimą, matavimo paklaidas ir gedimus atsirandančius įrangoje; formuoti pažintinius gebėjimus – suprasti sąlyginius elektros matavimo prietaisų žymėjimus skalėse, nustatyti matuojamojo dydžio vertę ir matavimo tikslumo rodiklius, atlikti nurodytų įrenginių nesudėtingus poremontinius matavimus; ugdyti praktinius gebėjimus – taikyti saugos reikalavimus atliekant elektrinių dydžių matavimus, atlikti elektros įrenginių izoliacijos varžų, patalpos apšvietimo matavimus naudojant įvairius prietaisus.