P001B002_3 Matematika
(P001B002_3)

 

Matematikos dalyko (modulio) kursas suteikia ir pagilina studentų matematikos žinias, apimančias diferencialinį ir integralinį skaičiavimus, tikimybių teoriją ir statistiką; padeda įgyti įgūdžius, reikalingus skaičiuoti išvestinę, integralus, spręsti diferencialines lygtis, skaičiuoti atsitiktinių įvykių tikimybes, atsitiktinių dyddžių pagrindines skaitines empirines charakteristikas; plėtoja gebėjimus, reikalingus sudarant matematinius modelius, diferencialines lygtis, analizuojant ir interpretuojant atsitiktinio dydžio skaitines charakteristikas ir pasisskirstymo dėsnius.