H530B003 Užsienio kalba (vokiečių kalba 2)
(H530B003)

TxxxMyyy   ...trumpa informacija apie dalyką...

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galima naudoti modulio aprašo informaciją.