T000B010 Elektros darbų praktika 1
(T000B010)

Studentas praktikos metu atlieka elektros instaliacijos montažo praktinius darbus, baigęs praktiką studentas žino pagrindinius elektros apšvietimo montavimo ir valdymo principus, išmano elektros įrenginių, atskirų mazgų paskirtį, veiką, moka apibendrinti schemų tipus ir skaityti schemas, sutartinius žymėjimus juose. Moka įvertinti elektros apšvietimo ir jo valdymo konstrukcinius ypatumus, gali vertinti elektros įrenginių esamą būklę, žino saugos reikalavimus dirbant su veikiančiais elektros įrenginiais.