T000B011 Elektros darbų praktika 2
(T000B011)

Studentas praktikos metu atlieka elektros variklių paleidimo ir valdymo schemų montažą. Baigęs praktiką studentas išmanys pagrindinių elektros įrenginių, atskirų mazgų paskirtį, veiką, mokės apibendrinti schemų tipus ir mokės atpažinti jas elektrinėse principinėse schemos, žinos sutartinius žymėjimus, mokės įvertinti elektros variklių paleidimo ir valdymo įrenginių konstrukcinius ypatumus, veikimą, galės vertinti elektros įrenginių būklę, žinos saugos reikalavimus dirbant su veikiančiais elektros įrenginiais. Mokės atlikti šių elektros įrenginių montažą.