T170B004 Įterptinės sistemos
(T170B004 Įterptinės sistemos)

T170B004 Įterptinės sistemos

Supažindinama su įterptinių sistemų struktūra. Suteikiamos žinios apie 32-jų skilčių mikrovaldiklius bei jų panaudojimą projektuojant įterptines sistemas.