T500B100 Aplinkos ir žmonių sauga
(T500B100)

T500B100 Aplinkos ir žmonių sauga

Šis modulis suteikia žinių apie žmonių darbo saugos ir sveikatos, bei gamtosaugos organizavimą įmonėse, supažindina su žmonių saugą ir gamtosaugą reglamentuojančiais teisės aktais, vyriausybės nutarimais ir norminiais dokumentais. Mokomasi suprasti profesinės rizikos, ergonomikos, darbo higienos principų, suteikiama pradiniai žmonių saugos ir sveikatos dokumentacijos sudarymo įgūdžiai.