T000B022 Mokomoji praktika I
(T000B022)

T000B022 Mokomoji praktika I

Šis modulis suteikia studentams žinių ir kompetencijų įtvirtinimą per veiklą. Studentas gauna praktines konsultacijas apie standartinių įrankių ir įrengimų panaudojimo galimybes. Praktikos metu įsisavinamos technikos ir metalų apdirbimo technologijos teorinių pagrindų žinios. Stuentai įgauna supratimą apie profesionalų požiūrį į darbą ir savo profesiją, gali suformuluoti ir argumentuotai pagrysti savo sprendimus iškilusioms problemoms spręsti.