T240B001 Architektūrinio projektavimo pagrindai
(T240B001)

T240B001 Architektūrinio projektavimo pagrindai

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.