T230B003 Statybos pagrindai
(T230B003)

T230B003 Statybos pagrindai

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.