S190B007 Smulkaus ir vidutinio verslo organizavimas
(S190B007)

S190B007 Smulkus ir vidutinis verslo organizavimas

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.