T000B017 Elektronikos montažinė praktika 2
(T000B017)

T000B017 Elektronikos montažinė praktika 2

Praktikos metu studentas išmoksta skaityti elektros schemas, susipažįsta su elektros apsaugos automatais, elektrinių įrenginių jungimo, įvairiomis apšvietimo instaliacinėmis ir elektrinių variklių valdymo schemomis. Sužino saugos reikalavimus dirbant su veikiančiais elektros įrenginiais. Išmoksta sujungti elektors apšvietimo ir valdymo schemas bei variklių valdymo schemas. moka rasti gedimus elektros grandinėse.