T001B010 Matavimų praktika
(T001B010)

T001B010 Matavimų praktika

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galite naudoti dalyko aprašo informaciją iš AIS.