H595B013 Užsienio kalba (rusų kalba 1)
(H595B013)

H595B013 Užsienio kalba (rusų kalba 1)

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.