H595B016 Užsienio kalba (rusų kalba 2)
(H595B016)

H595B016 Užsienio kalba (rusų kalba 2)

Supažindinama su staybos/kelių inžinerijos žodine/rašytine užsienio kalba.Suteikiamos žinios apie užsienio kalbos žinių vartojimą profesijos tikslams pasiekti. Suteikiami praktinio darbo su informacijos ir duomenų interpretavimo, vertinimo dokumentavimo įgūdžiai.