T280B078 Automobilių techninė priežiūra
(T280B078)

Šis kursas suteikia žinių apie transporto priemonių, jų agregatų ir mechanizmų techninės būklės kitimo priežastis, tribotechnikos pagrindus ir darbingumo kitimo dėsningumus. Įsisavinama automobilių techninės priežiūros būdai ir priemonės, remontų sistema ir rūšių įvairove. Įgaunami gebėjimai parinkti techninei priežiūrai ir remontui reikalingus įrengimus ir kontrolės priemones, įvertinti skirtingų transporto priemonių priežiūros ir remonto specifiškumus