T455B117 Varikliai
(T455B117)

T455B117 Varikliai

Studijuodami variklių modulį, studentai sužinos variklių veikimo principus, darbo ciklo ir variklių darbo rodiklius,alkūninio veleno kinematiką, alkūninio veleno kinematiką, variklio konstrukciją, variklyje esančių sistemų tipus, paskirtį bei susipažins su  automobilio technine priežiūra.

Dalyko studijų tikslas - suteikti žinias apie variklio mechanizmų ir sistemų paskirtį ir veikimą, vykstančius varikliuose termodinaminius procesus, įvertinti įvairių variklių konstrukcijas, nustatyti ir pašalinti gedimus.