T280B002 Hibridinės technologijos
(T280B002)

T280B002 Hibridinės technologijos

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.