T190B012 Elektrinės ir pastotės 1
(T190B012)

T190B012 Elektrinės ir pastotės 1

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galima naudoti dalyko aprašo informaciją iš AIS.