T190B013 Elektrinės ir pastotės 2
(T190B013)

T190B013 Elektrinės ir pastotės

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galima naudotis dalyko aprašo informaciją iš AIS.