T140B058 Elektros energijos vartotojai
(T140B058)

T140B058 Elektros energijos vartotojai

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galima naudoti dalyko aprašo informaciją iš AIS.