T190B037 Įmonių elektros įranga
(T190B037)

T190B037 Įmonių elektros įranga

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.