T190B033 Elektros įrenginių montavimas
(T190B033)

T190B033 Elektros įrenginių montavimas

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Užpildymui galima naudoti AIS dalyko aprašą.