T190B040 Elektros energijos tiekimas
(T190B040)

T190B040 Elektros energijos tiekimas

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.