T002B003 Baigiamoji praktika
(T002B003)

T002B003 Baigiamoji praktika

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.